Mając na uwadze wysokie wymagania dotyczące standardów utrzymania
czystości oraz znając problemy rynku nasza firma może pochwalić się wysoką jakością świadczenia usług utrzymania czystości na dużych obiektach. Posiadamy rekomendacje od współpracujących z nami wspólnot  mieszkaniowych.

Firmom i wspólnotom zainteresowanych współpracą oferujemy bezpłatne obmiarowanie oraz oględziny obiektu potrzebne do wyceny prac serwisu.

W ofercie zawarte są:
➢ personel serwisu sprzątającego
➢ sprzęt
➢ chemia potrzebna do prawidłowej realizacji zamówienia.

Zakres usługi utrzymania czystości części wspólnych:

Powierzchnia użytkowa budynku – …

Część podziemna garaż – …

Liczba kondygnacji nadziemnych – …

Liczba kondygnacji podziemnych – …

Ilość klatek –…

Zakres prac i rodzaje pomieszczeń Częstotliwość
Sprzątanie ciągów komunikacyjnych:
– zamiatanie i mycie podłóg (terakota i glazura)

– zamiatanie i mycie galerii zewnętrznych

– obustronne mycie szyb i ram drzwi wejściowych

– obustronne mycie okien wraz z ramami

– zamiatanie i mycie pomieszczenia śmietnika

– stosowanie anty-odoru w pomieszczeniu śmietnika

– mycie wind wraz z drzwiami

– mycie i czyszczenie balustrad schodowych

– mycie włączników, kontaktów i grzejników w budynku

– mycie elementów oświetlenia

– czyszczenie szaf instalacyjnych w budynku oraz garażu

– usuwanie pajęczych

– wycieranie skrzynek pocztowych

– usuwanie ulotek, reklamówek i wszelkich ogłoszeń umieszczonych poza tablicą ogłoszeń (m.in. z szyb na drzwiach, ze skrzynek pocztowych, sprzed lokali

Dwa warianty

  1. 5 x w tygodniu (6 godzin)
  2. 3 x w tygodniu (6 godzin)
Sprzątanie powierzchni garażu:
– maszynowe mycie posadzki betonowej

– mycie drzwi wjazdowych do garażu

– mycie i czyszczenie drzwi wejściowych

– mycie znaków informacyjnych, kontaktów

– czyszczenie i zamiatanie pomieszczeń technicznych (hydrofornia, kotłownia, rozdzielnia elektryczna)

– czyszczenie wszystkich rur instalacyjnych w garażu

– czyszczenie skrzynek hydrantowych

6 x w roku (1 x na 2 miesiące)

4 x w roku (1 x kwartał)

3 x w tygodniu

1 x w miesiącu

1 x w miesiącu

1 x w miesiącu
1 x rok
Według potrzeb

Sprzątanie terenu zewnętrznego:
– zamiatanie chodników i podjazdów

– mycie i czyszczenie infrastruktury zewnętrznej przynależnej do budynku

– sprzątanie placu zabaw  

mycie kontenerów na odpady komunalne

– odśnieżanie, posypywanie chodników i galerii

3 x w tygodniu

3 x w tygodniu
na bieżąco

1 x na 2 miesiące

W okresie zimowym 7 dni w tygodniu

Pielęgnacja terenów zielonych:

– koszenie trawników

– odchwaszczanie

– dosiewki trawy do 1 m2

– podlewanie trawników i roślinności

Na bieżąco (min. 2 razy w miesiącu)

Według potrzeb

Według potrzeb

Według potrzeb